Comas Costa Assessors
més que una assessoria

COMAS COSTA ASSESSORS  volem ser la seva assessoria i per aquest motiu li oferim tots aquests serveis tant si és una PIME, un autònom o un particular.

HERÈNCIES


asesoria-mataro-gestoria-herencias

 • Obtenció dels certificats de defunció i d’últimes voluntats.
 • Obtenció de còpia autoritzada del testament.
 • Obtenció de l’acta de notorietat o declaració d’hereus legals.
 • Confecció del document d’acceptació i adjudicació d’herència, per ser subscrit en document privat, encara que es recomana sigui davant notari.
 • Obtenció dels certificats que es necessitin: de naixement, matrimoni, defunció, …
 • Confecció i legalització dels documents que calguin a fi de poder inscriure els béns en els registres públics.
 • Document de Suspensió de Condomini, obra nova, divisió horitzontal, agrupacions, segregacions, etc.
 • Confecció i presentació de liquidacions i documentació pel que fa als impostos que puguin estar afectats.
 • Liquidacions de l’impost sobre increments en el valor de terreny en Ajuntaments.
 • Canvis de titularitat en l’Impost de Béns Immobles (IBI).
 • Presentació en els registres públics, principalment, el de la Propietat, a fi d’actualitzar la titularitat de béns.