Comas Costa Assessors
més que una assessoria

Hisenda prepara una supressió parcial dels mòduls per baixar el frau en autònoms

El Economista, 03-10-2013


El Ministeri d’Hisenda està preparant una modificació profunda del sistema de tributació per mòduls que té com a objectiu limitar al màxim l’ús d’aquest model fiscal simplificat únicament per a aquells autònoms i micropimes que facturin directament al consumidor final, com a taxistes, perruquers o quioscs.

El canvi, que es vol incloure dins de la reforma tributària que el Govern es va comprometre a presentar en el primer trimestre de 2014, sí obligarà a tributar pel sistema d’estimació directa als emprenedors els clients dels quals siguin majoritàriament empreses.

Exigirà, a més, als qui optin per romandre en mòduls, portar una comptabilitat bàsica, amb un registre d’ingressos i despeses identificables que permeti demostrar amb la màxima transparència l’existència de pèrdues i guanys en el negoci, la qual cosa ajudarà també en la lluita contra el frau fiscal.

Una complicació administrativa que, en opinió dels representants de les organitzacions majoritàries del treball autònom, impulsarà a molts dels emprenedors que tributen avui per mòduls a optar per l’estimació directa.

Es pretén d’aquesta forma culminar la modificació que va entrar en vigor a principis d’aquest any per la qual s’exclou del sistema de mòduls als qui facturin menys del 50 per cent de les seves operacions a particulars i el seu volum de rendiments íntegres de l’any anterior sigui superior a 50.000 euros.

Renda i cessament d’activitat

Aquesta reforma del sistema de mòduls té, a més, el vistiplau de les associacions representatives dels autònoms, que coincideixen amb Hisenda a afirmar que la mesura permetrà elevar el nombre de prestacions per cessament d’activitat, l’anomenat atur dels autònoms, i que fins al moment compta amb molt pocs beneficiaris. La llei exigeix demostrar dos anys de pèrdues per obtenir la prestació “i amb el sistema de mòduls és impossible demostrar les pèrdues”. Respecte a l’impacte de la mesura sobre la recaptació impositiva, els experts consultats estimen que el seu efecte serà “neutre”, perquè dependrà de l’evolució de l’economia. Apunten, fins i tot, que en aquests moments seria perjudicial per al Tresor, ja que l’activitat està en descens.

Des de l’Administració Tributària es recorda que, l’any proper, entra en vigor l’anomenat IVA de Caixa, que permetrà a autònoms i pimes pagar l’impost només quan es cobrin efectivament les factures, i del que estan exclosos aquells que tributen pel règim de mòduls.

Apunten, a més, que a partir de l’any 2010 i amb motiu de la caiguda de l’activitat econòmica per la recessió, Hisenda ve aplicant una reducció del 5 per cent en els rendiments dels mòduls per compensar la caiguda del negoci a l’efecte de fiscals. Reducció que el col•lectiu sempre ha qualificat d’insuficient, al•legant que la caiguda de les vendes i rendiments nets se situava entorn del 12 per cent anual. Una possible disparitat entre ingressos i tributació que ara podria esmenar-se amb el canvi al sistema de l’estimació directa.

En relació amb aquest punt, les últimes dades de l’Agència Tributària estimen que la renda neta dels autònoms, és a dir, una vegada deduïts les despeses professionals, Seguretat Social inclosa, no arriba en la majoria dels casos a la quantitat de 10.000 euros anuals , i que el 77 per cent dels emprenedors que es troba en el règim d’estimació directa no arriba a una renda efectiva d’1.000 euros al mes.

No obstant això, en el cas dels autònoms que declaren pel sistema de mòduls, la mitjana anual benvolguda supera lleugerament els 10.722 euros anuals i la seva disminució progressiva és menor, ja que aquest sistema s’estableix d’acord amb dades objectives indicades per Hisenda i, malgrat la crisi, la reducció dels mòduls no s’ha acompassat a la variació del negoci.