Comas Costa Assessors
més que una assessoria

COMAS COSTA ASSESSORS  volem ser la seva assessoria i per aquest motiu li oferim tots aquests serveis tant si és una PIME, un autònom o un particular.

ALTRES


asesoria-mataro-gestoria-altres

  • Confecció de contractes de lloguer i compravenda.
  • Escriptures públiques de: compra-venda, donacions, hipoteques, préstecs, poders, recurs comprovació de valors, subvencions, desqualificació d’habitatges (V.P.O.), Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys (declaracions i autoliquidacions).
  • Registres de la Propietat i / o mercantils: obtenció de notes simples informatives, certificació sobre titularitats i càrregues.