Comas Costa Assessors
més que una assessoria

Així afectarà a les hipoteques la desaparició dels IRPH

Olivia Feldman (HelpMyCash), 01-09-2013


Els índex desapareixeran al novembre i les quotes mensuals variaran lleugerament

En l’actualitat, almenys un 10% de les hipoteques signades a Espanya estan referenciades a IRPH de bancs i caixes o CECA. La desaparició definitiva d’aquests índexs el proper 1 de novembre inquieta als afectats, encara que les quotes no notaran canvis importants, segons informa el portal financer Helpmycash.com.

Aquells que en el seu moment van contractar una hipoteca referenciada a IRPH de bancs o caixes o CECA, fins ara només han rebut una informació incompleta, contradictòria i a trompades pel que fa a què ocorrerà quan el seu índex deixi de cotitzar (recordem que va arribar a anunciar-se oficialment que desapareixerien a l’abril de 2013).

Per sort, sembla que els canvis en la quota d’aquests hipotecats no són gens del que preocupar-se massa. A continuació, resolem algunes dels dubtes més freqüents pel que fa a la política del canvi:

1. Què passarà amb les hipoteques referenciades a IRPH d’entitats?

Les hipoteques referenciades a IRPH d’entitats o, la qual cosa és el mateix, el tipus mitjà dels préstecs hipotecaris entre un i cinc anys per a adquisició d’habitatge lliure concedits per les entitats de crèdit de la zona euro, no sofriran cap canvi. Les seves quotes seguiran com fins ara.

2. Quan exactament notaran els hipotecats el canvi?

A partir de la seva propera revisió d’hipoteca, sempre que sigui posterior a octubre. Recordem que, segons el comunicat que va emetre el Banc d’Espanya a principis de maig, aquests tres índexs seguiran cotitzant fins al sis d’octubre. És a dir, en el cas d’una persona la revisió hipotecària de la qual sigui el proper 1 d’octubre, la quota encara li serà *recalculada amb *IRPH o CECA (segons l’índex que consti en les seves escriptures), i no sofrirà cap canvi fins a octubre de 2014 si la seva revisió és anual.

3. Què passa si en el contracte consta un índex substitut?

En els contractes on s’especifiqui un índex hipotecari que substitueixi al desaparegut, s’aplicarà el nou. Per exemple, moltes hipoteques referenciades a IRPH fan constar en el contracte un substitut de Euribor més el 1%, la qual cosa permetrà als hipotecats un estalvi considerable al mes.

No obstant això, si l’índex substitut que contemplen les escriptures és el CECA, que també desapareix, o un índex “que serà determinat pel banc” o una fórmula similar, aquests hipotecats ho veuran canviar com si en el seu contracte no constés cap substitut.

4. Què passa si en el contracte NO consta un índex substitut?

Segons l’esmena de la Llei d’Emprenedors publicada pel Ministeri d’Economia a la pàgina 301 del Butlletí Oficial de les Corts Generals del passat 26 de juliol: “En cas que els contractes subscrits no preveiessin un tipus d’interès oficial de caràcter substitutiu (o aquest també hagués perdut la condició d’oficial), els índexs desapareguts se substitueixen pel IRPH del conjunt d’entitats de crèdit, que segueix sent oficial, més/menys un diferencial igual a la mitjana de les diferències entre el tipus que desapareix i aquest IRPH d’entitats”.

5. Però al final acabarem pagant més o menys?

La diferència amb la quota anterior en tots els casos serà molt baixa (en una hipoteca de 150.000 € a 30 anys signada a IRPH al gener de 2013, com la de l’exemple, es traduiria a passar d’una quota de 710 € a una altra de 706,47 €).

Si estem parlant d’uns euros més o menys dependrà de l’índex al fet que estava referenciada la hipoteca i en quin any es va signar. En qualsevol cas, els afectats estan en el seu ple dret de demanar al banc que els faciliti el càlcul del que van a pagar a partir d’ara.