Comas Costa Assessors
més que una assessoria

COMAS COSTA ASSESSORS  volem ser la seva assessoria i per aquest motiu li oferim tots aquests serveis tant si és una PIME, un autònom o un particular.

LABORAL


asesoria-mataro-gestoria-mercantil

 • Alta d’empreses a la Seguretat Social
 • Assessorament i gestió de la contractació de treballadors.
 • Altes i baixes de treballadors.
 • Confecció de contractes de treball, nòmines, Seguretat Social, calendaris laborals, bonificacions, finiquitances, resum de costos.
 • Alta, baixa i variacions d’autònoms.
 • Capitalització de l’atur.
 • Informació i tramitació de subvencions o ajudes.
 • Tot tipus de tràmits davant la Seguretat Social
 • Assessorament i representació davant la inspecció de treball
 • Assessorament i tràmits pel compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
 • Assessorament i tramitació de pensions de jubilacions, invalideses
 • Gestió de llibres de visita.
 • Estrangeria