Comas Costa Assessors
més que una assessoria

COMAS COSTA ASSESSORS  volem ser la seva assessoria i per aquest motiu li oferim tots aquests serveis tant si és una PIME, un autònom o un particular.

FISCAL


Darrerament, el govern sovint fa petits canvis sobre els impostos, està al dia requereix molta dedicació, no perdi temps i deixeu-ho en mans d’un expert.

asesoria-mataro-gestoria-fiscal

  • Tramitació de tota la documentació per l’obertura d’activitats
  • Estudi fiscal per optar al sistema de tributació més avantatjós
  • Elaboració i presentació d’impostos: IVA, IRPF, Impost de Societats, Impost Activitat Econòmiques IAE, Plusvàlua, transmissions patrimonials. Pagaments a compte i resum anuals
  • Assessorament i representació davant Hisenda
  • Gestió de recursos, inspeccions i requeriments.
  • Ajornaments i fraccions de deutes.
  • Comprovació de la bústia electrònica de l’AEAT.
  • Estudi, assessorament i preparació de la declaració anual de la renda i patrimoni.
  • Gestió i obtenció de permisos i llicències municipals i gestions amb organismes de l’Estat o Generalitat.
  • Planificació fiscal de successions.