Comas Costa Assessors
més que una assessoria

ASEFIGET dubte de l’efectivitat del IVA de caixa i diu que el sistema “té lletra petita”

Europa Press, 08-07-2013


L’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals i Gestors Tributaris (ASEFIGET) dubte que l’IVA de caixa, que entrarà en vigor l’any que ve, vagi a ser efectiu, atès que el sistema aprovat “té lletra petita i no garanteix la protecció a pimes i autònoms”.

En primer lloc, els assessors fiscals indiquen que el receptor de la factura no podrà deduir-se l’IVA fins que no pagui aquesta factura, per la qual cosa molt poques pimes es podran acollir a aquest sistema, atès que cap va a córrer el risc d’indicar al seu client, sobretot si és gran empresa, que no es pot deduir l’IVA de la factura. “El més fàcil davant aquesta situació és que el client li digui a la pime que canvia de proveïdor”, adverteixen.

També alerten que, encara que no s’hagi produït el cobrament de l’IVA, la meritació es produirà a 31 de desembre de l’any immediatament posterior, la qual cosa, segons ASEFIGET, provocarà que per no tenir problemes de liquiditat en l’últim trimestre, les empreses acollides a l’IVA de caixa evitaran emetre factures en els últims mesos de l’any. “I d’aquesta forma queda feta el parany, una vegada més, pels mateixos que van fer la llei”, subratlla.

Finalment, ASEFIGET destaca la urgència d’elaborar un codi sancionador específic que obligui al compliment de la llei de morositat. Per als assessors fiscals, si els pagaments no es fan a temps, no hi ha marge per arreglar el problema de l’IVA.